مرکز میانی گواهی الکترونیک سلامت
مرکز میانی گواهی الکترونیک سلامت آخرین به روزرسانی: 99/11/05 19:39

ثبت مشخصات سازمان در درخواست گواهی مشمول بر نام، نشانی، اسناد حقوقی و رسمی جهت اثبات وجود سازمان پروانه فعالیت موسسه ارائه مجوز مورد تایید شورای عالی بیمه برای سازمان های بیمه گر

ارائه مدارک، ابلاغیه ها و احکام لازم فرم تکمیل شده درخواست گواهی همراه با اثر انگشت و امضای متقاضی شناسنامه معتبر صادره از سازمان ثبت احوال کشور

هویت شخصی که درخواست تجدید کلید را داده است بررسی می گردد که آیا این متقاضی تجدید کلید همان مالک امضا می باشد یا خیر.

فرد به دفاتر ثبت نام مراجعه نموده و و مدارک را ارائه می نماید. دفتر ثبت نام مدارک ارائه شده را با اطلاعات موجود در پایگاه داده و بایگانی که هنگام درخواست صدور گواهی برای متقاضی مربوطه ثبت گردیده است مقایسه می نماید.

نظرسنجی